Privacy Policy

Privacy en cookiebeleid Dressage Horse Auction bv

 

Op 25 mei 2018 trad de GDPR-wet (General Data Protection Regulation) in werking.  Deze Europese wet is bij ons ook gekend onder de Nederlandse afkorting AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).  De wetgeving legt nieuwe én strengere regels op voor het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens.  De wet geldt zowel voor commerciële als niet-commerciële organisaties.  Elke onderneming of zelfstandige moet ervoor zorgen dat het bewaren en gebruiken van gegevens over klanten, leveranciers, personeel, … overeenstemt met de nieuwe wetgeving. 

Dressage Horse Auction bv hecht de hoogste prioriteit aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft uw persoonlijke informatie een extra laag van beveiliging en transparantie.
Omdat u gebruik maakt van onze diensten bent momenteel een van de contacten in onze databank.

Wij zijn van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt.  We zijn volledig transparant zijn over de voorwaarden van ons legitieme gebruik van uw persoonlijke gegevens en geven u de kans ons gebruik van uw gegevens te controleren.

Wij willen u beter leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn.  De keuze of u van deze service gebruik wilt maken, is echter geheel aan uzelf.  Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie of andere marketingcommunicatie sturen, kunt u ons dat op elke moment laten weten door contact met ons op te nemen.

Wij raden u dus aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

 

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de hiernavolgende onderneming:

De Dressage Horse Auction bv, met maatschappelijke zetel te 9700 Mater, Kerkgate 7, ingeschreven in het KBO-register onder het nr.  0783.814.537– emailadres voor contact: info@DressageHorse.Auction

 

In het kader van de diensten dewelke Dressage Horse Auction bv verstrekt, worden door Dressage Horse Auction bv persoonsgegevens verzameld en bewaard of anderszins verwerkt, en dit op basis van de toepasselijke dataprotectie en privacywetgeving. 
Wij houden ons aan de privacywetgeving over het verwerken van uw gegevens en over het veilig waarborgen hiervan.

 

Toelichting met betrekking tot cookies:

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes data die worden bewaard op uw computer of mobiele toestel via uw browser.

Waarom maken we gebruik van cookies?

Wij gebruiken bepaalde cookies op onze website. 

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens vanaf nu ook om de diensten van Dressage Horse Auction bv te optimaliseren en de diensten waarvoor jij kiest te personaliseren.

Sommige cookies zijn essentieel voor een goede werking van de website, andere zorgen voor een betere gebruikservaring en sommige worden gebruikt voor analyse doeleinden.

Hoe kan u cookies op uw computer of mobiel toestel beheren of verwijderen?

Alle grote internetbrowsers bieden de optie om cookies te beheren.  We verwijzen u hiervoor verder naar de help-functie van de browser die u gebruikt. 

Indien u niet wenst dat onze website cookies plaatst op uw computer of mobiel toestel, dan kan u dit instellen in uw browser.  U dient er wel rekening met te houden dat wanneer u bepaalde cookies niet aanvaard, wij de goede werking van onze website niet kunnen garanderen.

 

Privacybeleid van Dressage Horse Auction bv

 

Welke gegevens slagen wij op?

De gegevens die u zelf invult al dan niet via een onlineformulier.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren enkel de gegevens die we écht nodig hebben voor een goede werking van onze onderneming en onze website.  Contactgegevens die u zelf doorgeeft worden niet langer bewaard dan nodig. 

U kan, volledig kosteloos, een verzoek indienen om uw gegevens te wissen of om ze niet meer te gebruiken voor direct marketing.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd.  Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.  Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden.  Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

 

Dressage Horse Auction bv geeft alleen persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.  Wij verkopen of verstrekken uw persoonlijke gegevens NIET aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven, zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

Dressage Horse Auction bv verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht:

– op informatie en inzage van uw gegevens;

– op verbetering van persoonsgegevens;

– op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden);

– op beperking van de verwerking;

– van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

– uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm;

– uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie (www.privacycommission.be)  over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent ons privacy- en cookiebeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie